#tag: quản lý tổ chức triển lãm

Curator - Giám tuyển nghệ thuật là ai?
Curator - Giám tuyển nghệ thuật là ai?
Nếu mong muốn làm việc trong bảo tàng nghệ thuật, bạn hãy cân nhắc vị trí trong lĩnh vực quản lý tổ chức triển lãm (curating), hay còn gọi là…
  • Chỉ 9 phút đọc