#tag: proportion

Nguyên lý thiết kế | Kì 2: Kích cỡ và tỉ lệ
Nguyên lý thiết kế | Kì 2: Kích cỡ và tỉ lệ
Ứng dụng hệ thống định cỡ trong thiết kế.
  • Chỉ 13 phút đọc