loading

#tag: practice

Những cách đơn giản để ứng dụng quy tắc một phần ba trong tác phẩm của chính bạn (Phần 2)
Những cách đơn giản để ứng dụng quy tắc một phần ba trong tác phẩm của chính bạn (Phần 2)
Quy tắc một phần ba sẽ nâng cao bố cục của bạn, bất kể chủ đề nào. Đây là cách sử dụng nó một cách hiệu quả
  • Chỉ 7 phút đọc