loading

#tag: portico palmeto

Mexico: Studio kiến trúc mọc lên giữa rừng cọ
Mexico: Studio kiến trúc mọc lên giữa rừng cọ
Một studio mọc lên giữa rừng cọ, hoà mình vào với thiên nhiên từ trong nhà ra đến ngoài cửa. Đây chính là cảm giác đặt ngôi nhà vào nơi…
  • Chỉ 3 phút đọc