#tag: pop

Cafe Buho - Điểm xuyết giữa Pop Art và nghệ thuật trừu tượng
Cafe Buho - Điểm xuyết giữa Pop Art và nghệ thuật trừu tượng
Futura là một studio thiết kế tại Mexico. Dự án nhận diện thương hiệu vô cùng màu sắc dưới đây dành cho Cafe Buho, một tiệm cà phê toạ lạc…
  • Chỉ 3 phút đọc