#tag: Polluted Water Popsicles

100 que kem làm từ 100 nguồn nước bị ô nhiễm tại Đài Loan
100 que kem làm từ 100 nguồn nước bị ô nhiễm tại Đài Loan
Polluted Water Popsicles là một dự án đoạt giải được thực hiện để tăng nhận thức về vấn nạn ô nhiễm nguồn nước tại Đài Loan. Đây là luận án tốt…
  • Chỉ 3 phút đọc