loading

#tag: Pierre Bonnard

Trở về nếp nhà thường nhật cùng những họa sĩ theo chủ nghĩa Thân Mật (Intimism)
Trở về nếp nhà thường nhật cùng những họa sĩ theo chủ nghĩa Thân Mật (Intimism)
Pierre Bonnard và Édouard Vuillard, hai họa sĩ tiêu biểu của Intimism, là những người trang trí nội thất bằng hội họa. Họ vẽ về những điều thường nhật, hay…
  • Chỉ 16 phút đọc