#tag: Phố bên đồi 2019

Công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo chương trình ‘Phố Bên Đồi 2019’
Công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo chương trình ‘Phố Bên Đồi 2019’
Chương trình nghệ thuật Phố Bên Đồi 2019 sẽ công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi Sáng Tác Vào Miền Nghệ Thuật với tổng giá trị…
  • Chỉ 9 phút đọc