#tag: phi thuyền

Nhà hàng cao cấp Bob Bob Cité đưa bạn vào không gian đầy mộng tưởng trong phi thuyền
Nhà hàng cao cấp Bob Bob Cité đưa bạn vào không gian đầy mộng tưởng trong phi thuyền
Treo lơ lửng phía trên cổng vào của toà nhà Leadenhall trứ danh tại London, Bob Bob Cité sẽ đưa bạn vào một không gian nội thất đầy mộng tưởng…
  • Chỉ 3 phút đọc