#tag: Phạm Thanh

Lí thuyết màu sắc cho các newbie
Lí thuyết màu sắc cho các newbie
Những điều các nhà thiết kế CẦN và PHẢI biết để hiểu về màu sắc. Tại sao lại là RGB và CMYK mà không phải là GBR, BGR, MCYK hay…
  • Chỉ 8 phút đọc
Bí kíp dùng màu sáng trong thiết kế giao diện (UI Design)
Bí kíp dùng màu sáng trong thiết kế giao diện (UI Design)
Kỹ năng sử dụng màu hiệu quả vô cùng cần thiết cho những ứng dụng thiết kế như minh họa và thiết kế giao diện. Với những sản phẩm flat…
  • Chỉ 9 phút đọc