#tag: PETA

Volkswagen chấm dứt thử nghiệm trên động vật
Volkswagen chấm dứt thử nghiệm trên động vật
Đây sẽ là một tin đáng mừng không chỉ dành cho những người yêu quý động vật mà còn cho những sinh vật tội nghiệp.
  • Chỉ 3 phút đọc