#tag: Pedro Venzon

Những chiếc ghế đẩu nằm giữa lằn ranh trần tục và thần thánh
Những chiếc ghế đẩu nằm giữa lằn ranh trần tục và thần thánh
Là tác phẩm điêu khắc hay là chiếc ghế đẩu? Đối với nhà thiết kế người Brazil Pedro Venzon, Tríptico Infame là sự thể hiện nghệ thuật lấy cảm hứng…
  • Chỉ 4 phút đọc