loading

#tag: Palau

Quốc gia đầu tiên yêu cầu du khách ký cam kết bảo vệ môi trường
Quốc gia đầu tiên yêu cầu du khách ký cam kết bảo vệ môi trường
Một quốc gia nhỏ bé khiến cả thế giới phải chú ý khi yêu cầu du khách phải ký cam kết bảo vệ môi trường trước khi nhập cảnh.
  • Chỉ 5 phút đọc