#tag: optical illusions

11 kiểu ảo ảnh thị giác trong thiết kế trực quan
11 kiểu ảo ảnh thị giác trong thiết kế trực quan
  Trong những năm với cương vị là nhà thiết kế sản phẩm, đã nhiều lần tôi ngỡ ngàng khi phải làm việc với những hình ảnh khiến tôi cảm…
  • Chỉ 19 phút đọc