loading

#tag: ô nhiễm rác thải biển

Quốc gia Đảo Rác đang tìm kiếm những cư dân đầu tiên của mình
Quốc gia Đảo Rác đang tìm kiếm những cư dân đầu tiên của mình
Nếu ai đó cho rằng chiến dịch này thật buồn cười? Hãy nghĩ đến việc có một khu vực bằng diện tích nước Pháp làm hoàn toàn bằng rác thải…
  • Chỉ 4 phút đọc