#tag: Ninety Nine Seconds

[UI Inspiration] Ninety Nine Seconds - dòng Game Prototype với thiết kế tương tác thú vị
[UI Inspiration] Ninety Nine Seconds - dòng Game Prototype với thiết kế tương tác thú vị
Ninety Nine Seconds là game prototype (kết hợp của dòng game hành động kết hợp yếu tố nhập vai) sắp được phát hành, được thiết kế bởi ba nhà thiết kế đến…
  • Chỉ 3 phút đọc