loading

#tag: nhuộm

Chu du cùng màu chàm - sợi chỉ xanh kết nối văn hóa nhân loại
Chu du cùng màu chàm - sợi chỉ xanh kết nối văn hóa nhân loại
Những kỹ thuật tạo ra và ứng dụng màu chàm rất đa dạng, được phát triển qua quá trình lịch sử tại những nền văn hoá khác nhau. Như có…
  • Chỉ 7 phút đọc
BUAISOU - Câu chuyện những người trẻ giữ nghề nhuộm chàm thủ công ở Nhật Bản
BUAISOU - Câu chuyện những người trẻ giữ nghề nhuộm chàm thủ công ở Nhật Bản
"Tôi luôn hào hứng với tính bất ngờ của màu nhuộm ra. Nhiều người hỏi tôi có nhuộm được màu này màu kia không. Đó không phải cách nói về…
  • Chỉ 8 phút đọc