#tag: nhiepanh

10 bí kíp nhiếp ảnh cho người mới bắt đầu
10 bí kíp nhiếp ảnh cho người mới bắt đầu
"Tôi ước mình biết 10 điều này khi mới bắt đầu bước vào thế giới nhiếp ảnh." - Maggie King.
  • Chỉ 11 phút đọc