#tag: nhiếp ảnh trừu tượng

Nhiếp ảnh ra đời và sự thay đổi hoàn toàn của Nghệ thuật và Thiết kế đồ họa (Phần 1)
Nhiếp ảnh ra đời và sự thay đổi hoàn toàn của Nghệ thuật và Thiết kế đồ họa (Phần 1)
Nhiếp ảnh ra đời vào đầu thế kỷ 19, và chỉ sau gần 200 năm lịch sử, nó đã trở thành một công cụ cực kỳ phổ biến với con…
  • Chỉ 26 phút đọc
Khám phá 5 ý tưởng sáng tác nhiếp ảnh trừu tượng
Khám phá 5 ý tưởng sáng tác nhiếp ảnh trừu tượng
Chụp ảnh trừu tượng, còn được gọi là nhiếp ảnh phi mục tiêu, khái niệm hoặc thử nghiệm, là một chủ đề nhiếp ảnh không mấy dễ dàng để thực…
  • Chỉ 6 phút đọc