#tag: nhà tâm lý học James Gibson

Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Khái niệm Affordance trong UI (Phần 1)
Thuật ngữ UX/UI kỳ 2 - Khái niệm Affordance trong UI (Phần 1)
Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm của yếu tố điều hướng trong thiết kế UX/UI. Bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục…
  • Chỉ 3 phút đọc