#tag: nhà in 3D

Nhà in 3D từ vật liệu tái chế, giải pháp cho tình trạng đất chật người đông
Nhà in 3D từ vật liệu tái chế, giải pháp cho tình trạng đất chật người đông
The Cabin of Curiosities là một ngôi nhà nhỏ xíu tuyệt vời, được tạo nên bởi 4500 viên gạch in 3D từ chất thải nông nghiệp và công nghiệp; đa…
  • Chỉ 4 phút đọc