#tag: nhà giữa rừng

Nhà nghỉ dưỡng ẩn nấp giữa khu rừng Mexico
Nhà nghỉ dưỡng ẩn nấp giữa khu rừng Mexico
Sống trong ngôi nhà phản chiếu cánh rừng xung quanh, bạn sẽ trở thành một phần của thiên nhiên. Tatiana Bilbao, một kiến trúc sư người Mexico đã sử dụng…
  • Chỉ 3 phút đọc