loading

#tag: mood

20 hình thái cảm xúc của con người: Thấu hiểu để sáng tạo (Phần 1)
20 hình thái cảm xúc của con người: Thấu hiểu để sáng tạo (Phần 1)
Đôi khi, thật khó để giãi bày cho người khác hiểu mình thật sự đang cảm thấy như thế nào, hay có khi còn khó hơn để hiểu rõ tâm…
  • Chỉ 17 phút đọc