#tag: monsieurplant

Nghệ thuật biến giày sneaker thành tuyệt tác thiên nhiên
Nghệ thuật biến giày sneaker thành tuyệt tác thiên nhiên
Christophe Guinet – một nghệ sỹ thực vật lại tiếp tục thực hiện các dự án của anh về các chủ đề văn hoá đại chúng. Lần này anh dùng…
  • Chỉ 3 phút đọc