#tag: Martin Luther King

Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc như thế nào trên phương diện nghệ thuật?
Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc như thế nào trên phương diện nghệ thuật?
Black arts movement (tạm dịch: Phong trào nghệ thuật đen) là một phong trào tư tưởng khởi phát vào đầu những năm 1960 do người Mỹ gốc Phi sinh sống…
  • Chỉ 12 phút đọc
Fragment: Triển lãm sắp đặt kỉ niệm Martin Luther King
Fragment: Triển lãm sắp đặt kỉ niệm Martin Luther King
Một buổi triển lãm sắp đặt ở Trung tâm quyền công dân và con người quốc gia tại Atlanta trưng bày các tác phẩm chữ viết của Martin Luther King,…
  • Chỉ 5 phút đọc