#tag: Marija Tiurina

Nghệ sĩ của tuần: Marija Tiurina và những nhân vật chi tiết đến kinh ngạc
Nghệ sĩ của tuần: Marija Tiurina và những nhân vật chi tiết đến kinh ngạc
Marija Tiurina, một nghệ sĩ minh hoạ người Nga lai Lithuania hiện đang sống tại London, sáng tạo trong rất nhiều lĩnh vực, từ sách trẻ em, concept game cho…
  • Chỉ 3 phút đọc