loading

#tag: Marcello Gandini

Chiếc xe chưa bao giờ được ra mắt BMW Garmisch được tái sinh từ bức ảnh có tuổi đời 50 năm
Chiếc xe chưa bao giờ được ra mắt BMW Garmisch được tái sinh từ bức ảnh có tuổi đời 50 năm
Trong khi những thiết kế tốt thường đòi hỏi sự đào sâu nghiên cứu, kiểm nghiệm khắt khe và trí tưởng tượng phong phú, nó còn yêu cầu một bản…
  • Chỉ 5 phút đọc