#tag: management

Quản lý thời gian hay tâm trí? Phong cách làm việc nào sẽ lên ngôi trong tương lai?
Quản lý thời gian hay tâm trí? Phong cách làm việc nào sẽ lên ngôi trong tương lai?
Trong doanh nghiệp có tính time management, hiệu suất của một nhân viên được đánh giá dựa trên thời gian mà nhân viên đó ở văn phòng hoặc làm việc.…
  • Chỉ 8 phút đọc
Biệt đội Vận hành thiết kế - những ‘siêu anh hùng’ thầm lặng trong đội ngũ sáng tạo
Biệt đội Vận hành thiết kế - những ‘siêu anh hùng’ thầm lặng trong đội ngũ sáng tạo
Khi một công ty bắt đầu phát triển và đầu tư vào thiết kế, họ cần phải hoàn thiện công tác nghiệp vụ, tuyển dụng, liên kết giữa các ban…
  • Chỉ 5 phút đọc