#tag: man made music

Man Made Music: Góc nhìn mới mẻ trong lĩnh vực sản xuất âm thanh
Man Made Music: Góc nhìn mới mẻ trong lĩnh vực sản xuất âm thanh
Âm thanh có thể được ứng dụng để việc thông báo thông tin và lĩnh vực âm nhạc trở nên có chủ đích hơn. Có thể bạn không nhận ra…
  • Chỉ 8 phút đọc