loading

#tag: Malevich

/viết một tay/ Lý giải tính trừu tượng trong hội họa hiện đại
/viết một tay/ Lý giải tính trừu tượng trong hội họa hiện đại
“Để tiếp cận tới cái tâm hồn (spiritual) của nghệ thuật, cần sử dụng càng ít hiện thực càng tốt bởi hiện thực vốn đối lập với tâm hồn.” Hãy…
  • Chỉ 10 phút đọc