loading

#tag: ly xốp

McDonald’s sẽ ngưng sử dụng ly xốp vào năm 2019
McDonald’s sẽ ngưng sử dụng ly xốp vào năm 2019
Cuối năm nay, McDonald’s sẽ ngừng sử dụng ly xốp tại mọi hệ thống cửa hàng trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp fast food đang có nhiều thay đổi…
  • Chỉ 3 phút đọc