#tag: lý cây bông

Dự án “THỊ ƠI”: Trào phúng cùng những cô Thị thích đùa
Dự án “THỊ ƠI”: Trào phúng cùng những cô Thị thích đùa
"THỊ ƠI" là một dự án bên lề của gm creative, cũng là một quyển nhật kí mang tâm tư của người trẻ giữa xã hội đương thời
  • Chỉ 3 phút đọc