#tag: Liu Ziqian

Liu Ziqian và bộ ảnh chân dung tối giản mô tả nội tâm thuần khiết
Liu Ziqian và bộ ảnh chân dung tối giản mô tả nội tâm thuần khiết
Tối giản nhắc nhở tôi rằng phải giữ nội tâm thuần khiết và cố gắng không bị xao nhãng bởi tiếng ồn xung quanh.
  • Chỉ 5 phút đọc