loading

#tag: lịch sử của Nga

Liên Xô và cuộc cách mạng thị giác vị lai: Tầm ảnh hưởng của tạp chí Tekhikia - Molodezhi
Liên Xô và cuộc cách mạng thị giác vị lai: Tầm ảnh hưởng của tạp chí Tekhikia - Molodezhi
Các giai đoạn lịch sử của nền Cộng hòa Liên Xô và tạp chí khoa học Tekhnika – Molodezhi đã mở ra một cánh cửa mới cho thể loại khoa học…
  • Chỉ 24 phút đọc