loading

#tag: lịch sử bauhaus

Lịch sử phong trào tiên phong Bauhaus
Lịch sử phong trào tiên phong Bauhaus
Phong trào Bauhaus nổi lên khi những anh em nghệ sĩ và kiến trúc sư bắt đầu công cuộc khôi phục lại một châu Âu bị chiến tranh tàn phá…
  • Chỉ 13 phút đọc