#tag: lệnh cấm

Làm thế nào mà ống hút có thể thống trị cả thế giới?
Làm thế nào mà ống hút có thể thống trị cả thế giới?
Cả một câu chuyện lịch sử dài của ống hút chỉ bắt đầu từ một ly cocktail mint julep.
  • Chỉ 10 phút đọc