loading

#tag: kesemy design

Những tác phẩm gốm dịu dàng từ nghệ nhân Kesem Yahav
Những tác phẩm gốm dịu dàng từ nghệ nhân Kesem Yahav
Lại một tình yêu gốm mới xuất hiện: bình hoa, gạch, túi trà, phong bì và nhiều sản phẩm thú vị khác đến từ Kesemy Design. Xuất hiện trong hình…
  • Chỉ 3 phút đọc