#tag: Karlotta Freier

Những minh họa sống động như mơ của Karlotta Freier
Những minh họa sống động như mơ của Karlotta Freier
Karlotta Freier, một họa sĩ vẽ tranh minh họa ở Brooklyn đã làm nổi bật các khía cạnh của thế giới trần tục thành các tác phẩm siêu thực và…
  • Chỉ 3 phút đọc