#tag: kampard

Cách mà vị founder thanh đạm của IKEA mang tính bền vững đến cho thị trường
Cách mà vị founder thanh đạm của IKEA mang tính bền vững đến cho thị trường
IKEA tuyên bố mọi hoạt động của họ trên tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng luôn hướng tới sự bền vững và bảo vệ môi trường
  • Chỉ 6 phút đọc