#tag: Junatas Imparables

Chiến dịch mới của Nike kêu gọi phụ nữ Mexico hãy bứt phá những giới hạn
Chiến dịch mới của Nike kêu gọi phụ nữ Mexico hãy bứt phá những giới hạn
Trong chiến dịch quảng bá mới nhất, thương hiệu Nike với tagline nổi tiếng “Just Do It” đã lựa chọn hình ảnh phụ nữ Mexico là đối tượng thể hiện…
  • Chỉ 3 phút đọc