#tag: Jugendstil

Sự xa hoa và đẳng cấp trong kiến trúc Art Nouveau đầu thế kỷ 20
Sự xa hoa và đẳng cấp trong kiến trúc Art Nouveau đầu thế kỷ 20
Vào đầu thế kỷ 20, một phong trào kiến ​​trúc mới đã đổ bộ châu Âu, tạo ra một số di tích ngoạn mục nhất trong lịch sử. Từ khoảng…
  • Chỉ 7 phút đọc