#tag: Joshep John Campbell

Bộ phim “Me and Earl and the Dying Girl” và hành trình của một người hùng
Bộ phim “Me and Earl and the Dying Girl” và hành trình của một người hùng
Theo kênh Ten Minute Textualism, biên kịch kiêm đạo diễn Ted Wilkes đã giải nghĩa một số chi tiết mang tính biểu tượng nổi bật của bộ phim Me and…
  • Chỉ 10 phút đọc