loading

#tag: jon gray

Jon Gray - Ông hoàng thiết kế hơn 3000 bìa sách
Jon Gray - Ông hoàng thiết kế hơn 3000 bìa sách
Nếu bạn tò mò bộ bìa sách nào đáng chú ý nhất trong những năm gần đây, cái tên Jon Gray rất có thể sẽ là sự lựa chọn hợp…
  • Chỉ 5 phút đọc