#tag: Jardan

[Studia-round] Kỳ 4 | Tham quan xưởng nội thất của nhà thiết kế Nick Garnham - nơi tạo ra những chiếc ghế tuyệt vời
[Studia-round] Kỳ 4 | Tham quan xưởng nội thất của nhà thiết kế Nick Garnham - nơi tạo ra những chiếc ghế tuyệt vời
Studia-round là chuỗi bài phỏng vấn, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như tham quan studio, nơi làm việc của họ. Chuỗi bài được thực hiện bởi: thedesignfiles. Tôi tin chắc rằng…
  • Chỉ 8 phút đọc