#tag: jade park

Nghệ sĩ của tuần: Leo Weiss
Nghệ sĩ của tuần: Leo Weiss
Leo Weiss Thành phố: London, Anh Chất liệu: Bút chì, màu nước, kỹ thuật số [Photoshop] Học vấn: Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy L’@telier animation school (2013) Những dự…
  • Chỉ 3 phút đọc