loading

#tag: IGTV

Những điều cần biết về kích thước ảnh & tỉ lệ khung hình trên Instagram
Những điều cần biết về kích thước ảnh & tỉ lệ khung hình trên Instagram
Tối ưu hóa kích thước và tỉ lệ ảnh trên Instagram từng rất đơn giản. Vì Instagram chỉ cho phép một định hướng cho ảnh và video, tất cả những…
  • Chỉ 9 phút đọc