#tag: hương anh trịnh

“Dải ngân hà của riêng em” bởi Hương Anh Trịnh
“Dải ngân hà của riêng em” bởi Hương Anh Trịnh
Dự án minh hoạ cho cuốn sách “A galaxy of her own” (Dải ngân hà của riêng em) được đặt bởi nhà xuất bản Penguin Random House UK do Trịnh…
  • Chỉ 3 phút đọc