loading

#tag: Homo Sapiens

Liệu từng có một nền văn minh xịn hơn con người trên trái đất hay không?
Liệu từng có một nền văn minh xịn hơn con người trên trái đất hay không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một nền văn minh công nghiệp khác tồn tại trên Trái đất cách đây hàng chục triệu năm, trước con người rất lâu,…
  • Chỉ 8 phút đọc