#tag: hoang mạc

Shafer Dewhurst - Tính đối ngẫu giữa sa mạc hoang dại
Shafer Dewhurst - Tính đối ngẫu giữa sa mạc hoang dại
Shafer Dewhurst không lớn lên trong sa mạc mà là ở bờ Tây của Canada. Nhưng khi du lịch đến Palm Springs và thung lũng Coachella ở phía Nam California,…
  • Chỉ 3 phút đọc