#tag: hiệu ứng x-ray

8 ví dụ tuyệt vời về hiệu ứng X-Ray trong thiết kế web
8 ví dụ tuyệt vời về hiệu ứng X-Ray trong thiết kế web
X-Ray là một dạng bức xạ điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng khả kiến. Nó dễ dàng đi qua các vật thể rắn và cho phép bạn…
  • Chỉ 7 phút đọc